30 Tháng 11 2015

thanh-lap-van-phong-chi-nhanh-o-tai-hong-kong

Nếu một công ty nước ngoài muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông, việc đầu tiên là phải đăng ký một thực thể kinh doanh tại Hồng Kông. Thành lập Văn phòng chi nhánh (Branch office) chính là một trong những cách mà một công ty nước ngoài có thể thực hiện để thiết lập một sự hiện diện tại Hồng Kông bên cạnh hai tùy chọn khác có thể cân nhắc là thành lập văn phòng đại diện, hoặc công ty tại Hồng Kông.

Văn phòng chi nhánh tại Hồng Kông là một thực thể pháp lý được đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Company Registry). Không giống như công ty con, Văn phòng chi nhánh được coi là một phần mở rộng của công ty mẹ và như vậy công ty mẹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ của Văn phòng chi nhánh của nó.

Bài viết này của Global Links Asia nhằm cung cấp thông tin chi tiết về việc thành lập văn phòng chi nhánh tại Hồng Kông.

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube