27 Tháng 8 2014

Theo Luật Doanh Nghiệp Singapore, thư kí Singapore là 1 trong 3 yêu cầu bắt buộc để thành lập công ty Singapore. Thư ký sẽ có trách nhiệm trong công ty như sau: 

- Tư vấn về mặt pháp lý giúp công ty Singapore tuân thủ Luật Doanh Nghiệp
- Duy trì sổ đăng kí doanh nghiệp theo luật định
- Nộp những báo cáo hằng năm (Báo cáo thuế, báo cáo tài chính, v.v) cho công ty lên chính phủ Singapore

26 Tháng 8 2014

branches-employment-pass

Gói dịch vụ này dành cho những công ty nước ngoài muốn đăng ký văn phòng chi nhánh ở Singapore và chuyển một trong những đội ngũ chủ chốt của công ty đến Singapore quản lý hoạt động của văn phòng chi nhánh. Thông qua gói dịch vụ này, Global Links Asia sẽ đăng ký văn phòng chi nhánh và hỗ trợ apply phép làm việc tại Singapore cho ứng viên. 
Sau khi hỗ trợ đăng ký văn phòng chi nhánh tại Singapore và apply giấy phép cho ứng viên làm việc thành công, Global Links Asia sẽ tiếp tục hỗ trợ những dịch vụ cần thiết liên quan đến công ty tại Singapore như: tư vấn thuế thu nhập cá nhân nước ngoài tại Singaore, v.v

 

26 Tháng 8 2014

thanh-lap-chi-nhanh-dai-ly-dia-phuong-tai-singapore

Gói dịch vụ này dành cho những công ty nước ngoài muốn đăng ký một văn phòng chi nhánh ở Singapore nhưng hiện tại chưa có kế hoạch di chuyển đội ngũ chính của công ty đến đây. Vì vậy gói dịch vụ này bao gồm cả dịch vụ cho thuê 1 đai diện địa phương để phù hợp với những quy định của pháp luật.

26 Tháng 8 2014

thanh-lap-van-phong-dai-dien-giay-phep-lam-viec-tai-singapore

Gói dịch vụ này dành cho những công ty nước ngoài muốn đăng ký một Văn phòng đại diện tại Singapore và chuyển một trong những đội ngũ chủ chốt của công ty đến đây để quản lý việc kinh doanh. Thông qua gói dịch vụ này, Global Links Asia sẽ giúp quý doanh nghiệp đăng ký Văn phòng đại diện tại Singapore trước và sau đó xin giấy phép làm việc cho ứng viên.

25 Tháng 8 2014

Tư vấn thành lập công ty tại Singapore và đăng ký giấy phép làm việc tại Singapore

Gói dịch vụ này dành cho công ty nước ngoài muốn đăng ký công ty con ở Singapore và chuyển một trong những đội ngũ nhân viên chủ chốt của công ty đến Singapore để quản lý việc kinh doanh của công ty con. Thông qua gói dịch vụ này, Global Links Asia sẽ giúp quý doanh nghiệp thành lập công ty con trước và sau đó hỗ trợ apply giấy phép làm việc cho ứng viên.

Sau khi hỗ trợ doanh nghiệp mở công ty Singapore và apply giấy phép làm việc thành công, Global Links Asia sẽ tiếp tục hỗ trợ những dịch vụ cần thiết liên quan đến công ty tại Singapore như: làm và nộp báo cáo thuế cho chính phủ Singaporetư vấn thuế - kế toán, v.v.

25 Tháng 8 2014

subsidiary-company

Gói dịch vụ này dành cho những doanh nghiệp đã sở công ty tại Việt Nam/ nước ngoài muốn đăng ký công ty con ở Singapore nhưng hiện tại chưa có kế hoạch sang Singapore để điều hành và quản lý công ty. Vì vậy gói dịch vụ này bao gồm cả dịch vụ cho thuê giám đốc chỉ định để phù hợp với những quy định của pháp luật Singapore.

Sau khi hỗ trợ cá nhân mở công ty Singapore thành công, Global Links Asia sẽ tiếp tục hỗ trợ những dịch vụ cần thiết liên quan đến công ty tại Singapore như: làm và nộp báo cáo thuế cho chính phủ Singaporetư vấn thuế - kế toán, v.v.

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube