30 Tháng 11 -0001

Bước đầu tiên để mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp là chuẩn bị giấy tờ cần thiết và đặt cuộc hẹn với chuyên viên ngân hàng tại Singapore. Tại bước này Global Links Asia sẽ hỗ trợ chủ tài khoản vì vậy thời gian nhanh hay chậm sẽ tùy thuộc vào chủ tài khoản mong muốn cuộc hẹn với chuyên viên ngân hàng vào thời điểm nào.

Thông thường, kết quả chủ tài khoản có mở được tài khoản doanh nghiệp Singapore hay không sẽ được thông báo sau buổi gặp trực tiếp với chuyên viên ngân hàng. Thời gian cho cuộc phỏng vấn chỉ tầm 1 giờ. Nếu kết quả mở tài khoản thành công, chủ tài khoản có thể sử dụng tài khoản để nhận tiền từ đối tác và khách hàng quốc tế. 

Sau tầm 2-3 tuần, GLA sẽ hỗ trợ chủ tài khoản nhận token (dùng để quản lý tài khoản và giao dịch online) và cheque, v.v. sau đó sẽ chuyển về địa chỉ chủ tài khoản tại Việt Nam. Sau khi nhận được token, chủ tài khoản có thể thực hiện chuyển khoản online. 

30 Tháng 11 -0001

Sau khi gặp gỡ chuyên viên ngân hàng tại Singapore, nếu kết quả thành công chủ tài khoản có thể kích hoạt sử dụng tài khoản ngay lập tức. Trong vòng 2 -3 tuần sau, chủ tài khoản sẽ nhận được token (dùng để quản lý tài khoản và thực hiện giao dịch), cheque, v.v. 

Global Links Asia sẽ hỗ trợ chủ tài khoản nhận token hoặc cheque tại Singapore, sau đó chuyển về địa chỉ chủ tài khoản tại Việt Nam.  

30 Tháng 11 -0001

Việc chuyển tiền vào hoặc ra tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại Singapore không gặp phải bất kỳ hạn chế nào. Tuy nhiên, nếu khoản tiền được chuyển vào hoặc đi không liên quan đến doanh nghiệp hoặc chuyển đến những quốc gia hay tài khoản được Singapore đánh dấu là không an toàn, ngân hàng có thể yêu cầu doanh nghiệp nộp những hồ sơ bổ sung chứng minh nguồn tiền minh bạch hoặc đóng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp nhưng không thông báo nguyên nhân tài khoản bị đóng. 

30 Tháng 11 -0001

Lợi thế của ngân hàng Singapore chính là giúp chủ tài khoản mở nhiều loại tiền tệ khác nhau trong một tài khoản ngân hàng

Tài khoản sẽ được đăng ký với một tên đăng nhập (ID) và những loại tiền tệ khác nhau được quản lý theo một ID duy nhất, do đó chủ tài khoản không cần dùng nhiều tài khoản để truy cập vào ngân hàng internet. 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube