30 Tháng 11 2015

thanh-lap-van-phong-chi-nhanh-o-tai-hong-kong

Nếu một công ty nước ngoài muốn thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Hồng Kông, việc đầu tiên là phải đăng ký một thực thể kinh doanh tại Hồng Kông. Thành lập Văn phòng chi nhánh (Branch office) chính là một trong những cách mà một công ty nước ngoài có thể thực hiện để thiết lập một sự hiện diện tại Hồng Kông bên cạnh hai tùy chọn khác có thể cân nhắc là thành lập văn phòng đại diện, hoặc công ty tại Hồng Kông.

Văn phòng chi nhánh tại Hồng Kông là một thực thể pháp lý được đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh (Company Registry). Không giống như công ty con, Văn phòng chi nhánh được coi là một phần mở rộng của công ty mẹ và như vậy công ty mẹ phải chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ của Văn phòng chi nhánh của nó.

Bài viết này của Global Links Asia nhằm cung cấp thông tin chi tiết về việc thành lập văn phòng chi nhánh tại Hồng Kông.

02 Tháng 12 2015

thanh-lap-van-phong-dai-dien-o-tai-hong-kong

Thành lập văn phòng đại diện (Representative Office) là một lựa chọn thích hợp cho các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn tìm kiếm những cơ hội kinh doanh tại Hồng Kông cũng như các khu vực lân cận, trước khi tiến hành đầu tư lớn. Văn phòng đại diện được xem như một văn phòng liên lạc và xúc tiến, và chỉ được thực hiện các hoạt động trong phạm vi đó. Một văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân và không được thực hiện bất cứ một hoạt động kinh doanh nào tạo ra lợi nhuận.


Bài viết này bởi Global Links Asia nhằm cung cấp thông tin chi tiết về việc thành lập một văn phòng đại diện tại Hồng Kông.


 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS