03 Tháng 8 2018

tax

 

Sau khi doanh nghiệp kê khai ECI và nộp form C-S/C, Cục Thuế Nội địa Singapore sẽ tiến hành phê duyệt mức thuế thu nhập do doanh nghiệp kê khai. Một số doanh nghiệp sẽ được phê duyệt ngay, trong khi một số khác phải trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt. Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp cho độc giả chi tiết về quy trình xét thuế thu nhập cho doanh nghiệp

 

 

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube