06 Tháng 11 2015

ho-tro-nghien-cuu-thi-truong-singapore

Nếu những hoạt động marketing góp phần xây dựng thương hiệu vững mạnh là khung sườn của một doanh nghiệp, thì Nghiên cứu thị trường chính là nền móng của cấu trúc ấy. Global Links Asia hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài xúc tiến các hoạt động nghiên cứu thị trường Singapore.

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube