26 Tháng 10 2015

 

top-business-idea

 

Bạn có đang theo đuổi giấc mơ khởi nghiệp tại Singapore? Bạn có muốn biết những ý tưởng kinh doanh tốt nhất để bắt đầu tại Singapore? Có thể bắt đầu từ đâu với số vốn vô cùng ít ỏi? Khởi nghiệp tại Singapore, có nhiều cơ hội để thành công, nhưng bạn sẽ chỉ thành công nếu đầu tư vào đúng lĩnh vực tiềm năng. Dưới đây các ý tưởng kinh doanh ít vốn đang rất tiềm năng tại Singapore, cho những ai mong muốn khởi nghiệp.

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube