30 Tháng 8 2018

khang-nghi-thong-bao-nop-thue-tu-cuc-thue-noi-dia-singapore

 

Theo quy trình xét thuế thu nhập cho doanh nghiệp Singapore, sau khi xem xét số thuế doanh nghiệp kê khai trong form C-S/C, Cục Thuế Nội địa Singapore sẽ gửi Thông báo nộp thuế cho doanh nghiệp. Nếu thấy số thuế trong thông báo chưa đúng với số thuế doanh nghiệp ước tính, doanh nghiệp có thể thực hiện kháng nghị Thông báo nộp thuế để IRAS xem xét lại.

 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube