31 Tháng 12 2014

Để mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại Singapore, chủ tài khoản bắt buộc phải có khoản tiền gửi ban đầu (initial deposit) là 1,000 SGD cho tài khoản SGD.

Để thuận tiện cho khách hàng, Global Links Asia sẽ hỗ trợ xuất cheque trị giá 1,000 SGD để doanh nghiệp có thể mang sang ngân hàng Singapore để nộp vào. 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube