18 Tháng 5 2016

thu-tuc-xuat-nhap-khau-tai-cho-tai-vietnam

Ngoài các mục đích thành lập công ty tại Singapore để phát triển thương hiệu của công ty Việt Nam, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thì cũng có rất nhiều khách hàng thành lập công ty tại Singapore để thực hiện các nghiệp vụ "trading" xuất nhập khẩu tại chỗ tại Việt Nam.


Bài viết sau bới Global Links Asia sẽ cung cấp các thông tin hướng dẫn về các thủ tục hải quan đối với nghiệp vụ xuất nhập khẩu tại chỗ cho doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam.

 

 

 

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS