25 Tháng 10 2019

employment-pass

Apply giấy phép làm việc tại Singapore là yêu cầu bắt buộc đối với người lao động nước ngoài có mong muốn đến Singapore làm việc và sinh sống trong thời gian nhiều hơn một tháng. Hiện nay, nhu cầu làm việc tại Singapore ngày một tăng nhờ xu hướng toàn cầu hóa, nhu cầu kinh doanh, đầu tư hay khởi nghiệp ở Singapore. Đặc biệt, Singapore sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi và cơ hội cho người lao động nước ngoài làm việc tại Singapore

Employment Pass (EP), EntrePass, S Pass, PEP, v.v. là những loại giấy phép làm việc người lao động nước ngoài có thể apply để được làm việc tại Singapore. Tuy nhiên, trong bài viết dưới đây Global Links Asia cung cấp thông tin về 5 bước để xin giấy phép làm việc EP hay Employment Pass - loại giấy phép phổ biến với người lao động có chuyên môn và trình độ học vấn cao.

 

21 Tháng 8 2018

Sau khi nộp đơn apply thành công giấy phép làm việc tại Singapore (Employment Pass), doanh nghiệp có thể nộp đơn apply Dependant's Pass cho các thành viên trong gia đình của mình tại bất kì thời điểm nào. Dưới đây là vài hướng dẫn cho doanh nghiệp:

1. Nếu doanh nghiệp nộp đơn Dependant's Pass của các thành viên gia đình cùng với Employment Pass của doanh nghiệp, hai đơn apply này sẽ được xử lý cùng một thời điểm. Cách tiếp cận này nhanh hơn, nhưng lưu ý nếu việc EP của doanh nghiệp không thành công vì lý do nào đó, có thể dẫn đến những chi phí phát sinh không cần thiết trong việc xét duyệt cho đơn Dependant's Pass. 

2. Nếu doanh nghiệp nộp đơn Dependant's Pass sau khi Employment Pass của doanh nghiệp đã được chấp nhận. Thành viên gia đình của doanh nghiệp apply DP sẽ phải chờ thêm vài tuần trước khi được cấp thẻ DP.

 Tìm hiểu thêm Thị thực làm việc tại Singapore 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube