11 Tháng 6 2020

thong-bao-gia-han-thoi-gian-to-chuc-agm-va-nop-ar

Singapore, 07/04/2020

Trước tình hình COVID-19, một số công ty có thể đang gặp khó khăn khi tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng thường niên (AGM) và nộp Bản báo cáo thường niên (AR). Vì vậy, ACRA đã gia hạn thời gian tổ chức AGM và thời gian nộp AR cho quý doanh nghiệp. 


  

  •  ACRA sẽ kéo dài thêm thời gian gia hạn là 60 ngày cho tất cả các công ty niêm yết và không niêm yết có AGM trong thời gian từ 16/04/2020 đến 31/07/2020. Các công ty trước đây đã được gia hạn thời gian để tổ chức AGM thì cũng sẽ được gia hạn thêm 60 ngày kể từ ngày gia hạn cuối cùng.

  •  Đối với tất cả các công ty niêm yết và không niêm yết có ngày hết hạn nộp AR từ 01/05/2020 đến 31/08/2020 cũng sẽ được gia hạn thêm 60 ngày. Các công ty này không cần phải nộp đơn xin gia hạn với ACRA.

  •  ACRA cũng sẽ không áp dụng bất kỳ hình phạt nào đối với các công ty niêm yết và không niêm yết có AGM trong thời gian từ 01/04 đến 15/04/2020 nếu họ tổ chức AGM trong vòng 60 ngày kể từ ngày hết hạn. Ngày hết hạn nộp bản Báo cáo thường niên cũng sẽ được kéo dài thêm 60 ngày. Các công ty này cũng không cần phải nộp đơn xin gia hạn với ACRA.

Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để hiểu rõ hơn về thời gian gia hạn:

Ngày hết hạn gốc/ Ngày hết hạn được cho phép trước đó

Ngày hết hạn AGM mới

Ngày hết hạn nộp AR mới

16/04/2020 đến 30/04/2020

15/06/2020 đến 29/06/2020

15/07/2020 đến 30/07/2020

01/05/2020 đến 31/05/2020

30/06/2020 đến 30/07/2020

31/07/2020 đến 29/08/2020

01/06/2020 đến 30/06/2020

31/07/2020 đến 29/08/2020

30/08/2020 đến 29/09/2020

01/07/2020 đến 31/07/2020

30/08/2020 đến 29/09/2020

30/09/2020 đến 30/10/2020

 

  •  Sàn giao dịch chứng khoán Singapore RegCo (SGX) đóng vai trò cố vấn cho ACRA về việc gia hạn thời gian cho các công ty niêm yết vào cuối năm tài chính - 31/03/2020 để tổ chức AGM của họ trước ngày 29/09/2020. Vui lòng đọc thêm thông báo của SGX tại đây.

  •  ACRA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình chặt chẽ. Đối với các công ty có ngày hết hạn tổ chức AGM vượt quá tháng 07/2020, ACRA sẽ xem xét nếu họ có nhu cầu gia hạn thời gian.

 

Để được tư vấn trực tiếp về việc thành lập công ty tại nước ngoài, vui lòng liên hệ: 

Hotline: (+84) 0938 531 588

Email: Tony.Ho@globallinks.asia

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube