09 Tháng 6 2017

vai-tro-giam-doc-cong-ty-thanh-lap-tai-singapore

Tuân thủ theo luật Doanh nghiệp tại Singapore, giám đốc chỉ định (Nominee Director) là một trong những yêu cầu bắt buộc để thành lập công ty tại Singapore đối với chủ sở hữu là người nước ngoài bên cạnh thư ký Singapore và địa chỉ văn phòng đăng ký tại Singapore. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài khi có ý định thành lập công ty tại Singapore đều quan tâm đến việc giám đốc chỉ định Singapore có trách nhiệm hoặc tầm ảnh hưởng như thế nào đối với công ty thành lập tại Singapore.
Vì vậy, bài viết sau Global Links Asia cung cấp thông tin về vai trò và tầm quan trọng của giám đốc chỉ định (Nominee Director) đối với công ty Singapore mà doanh nghiệp sở hữu. 

 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube