22 Tháng 8 2016

IRAS-nhac-nho-nop-bao-cao-thue

e-File  form ECI trước ngày 30/9cho những công ty có năm tài chính vừa kết thúc vào tháng 6 vào File form C/C-S trước 30/11 cho những công ty đến hạn.

Đối với các công ty Singapore, việc nộp các báo cáo hằng năm cho chính phủ Singapore là điều vô cùng quan trọng.

Trong đó, việc nộp 2  báo cáo:

GLAC-icon-number1a  Form ECI (Estimated Chargeble Income) (tạm dịch: Ước tính doanh thu) và

GLAC-icon-number2a Form C/C-S (Income Tax Return) (tạm dich: Tờ khai thuế) 

cho Cục thuế nội địa Singapore (IRAS_Inland Revenue Authority of Singapore) là quan trọng nhất.

GLAC-icon-tip1 Việc kê khai các báo cáo này nhìn chung cũng rất đơn giản và gọn nhẹ, chủ doanh nghiệp đều có thể tự thực hiện bằng cách kê khai giấy qua các form có sẵn hoặc kê khai điện tử (online). Tuy nhiên, việc xác định được hạn nộp báo cáo, tìm các form tương ứng cũng như kê khai điện tử các báo cáo này sẽ có phần lạ lẫm với doanh nghiệp nước ngoài.

Hiểu được những khó khăn này, đối với công ty nhỏ muốn tự mình thực hiện việc khai thuế điện tử, có thể tham gia ngayKhóa học kế toán doanh nghiệp Singapore ngắn ngày  của Global Links Asia để hiểu rõ tổng quan về hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp Singapore, cách thức tính thời hạn nộp, cách xác định miễn giảm thuế và quan trọng nhất cách kê khai thuế online. 

Nếu như quý doanh nghiệp băn khoăn không biết liệu công ty mình đã đến hạn phải nộp các báo cáo này chưa hay là đã đến hạn  nộp và cần sự hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi Global Links Asia để được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Global Links Asia không những hỗ trợ thành lập công ty tại Singapore mà trong tất cả các dịch vụ như thuế kế toản, nhân sự... từ A đến Z.

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS