19 Tháng 5 2016

Khi công ty tại Singapore tiến hành các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ và phát sinh thu nhập tại Việt Nam sẽ chịu thuế nhà thầu tại Việt Nam. 

Bài viết dưới đây cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp tìm hiểu những cá nhân/ tổ chức/ doanh nghiệp tại Singapore có trách nhiệm chịu thuế nhà thầu với thu nhập phát sinh tại Việt Nam như thế nào.

Đọc thêm  

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS