21 Tháng 10 2015

thu-ky-cong-ty-thanh-lap-tai-singapore

Tuân thủ theo Luật Doanh Nghiệp tại Singapore, mỗi công ty Singapore sau khi thành lập trong vòng 6 tháng bắt buộc phải bổ nhiệm một cá nhân có quốc tịch Singapore và am hiểu về Luật doanh nghiệp tại Singapore để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của chính phủ Singapore.

Bài viết sau đây của Global Links Asia sẽ nêu rõ yêu cầu theo luật định cần bổ nhiệm thư ký và trách nhiệm chung của thư ký đối với doanh nghiệp.

 

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube