15 Tháng 6 2018

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc kinh doanh và phát triển, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ Singapore luôn ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế.

Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách miễn giảm thuế phổ biến cho doanh nghiệp ở Singapore.

Đọc thêm 

11 Tháng 9 2015

chinh-sach-thue-singapore-doi-voi-thu-nhap-co-nguon-goc-nuoc-ngoai

Global Links Asia giải thích các quy định/chính sách về thuế đối với thu nhập có nguồn gốc nước ngoài dành cho các công ty Singapore. Lưu ý rằng các thông tin cung cấp duy nhất cho mục đích chung và không có nghĩa thay thế cho các tư vấn thuế chuyên nghiệp. Để xác định xem thu nhập nào là đối tượng chịu thuế tại Singapore, chúng ta cần phải trả lời các câu hỏi sau:

1. Thu nhập của bạn có phải là thu nhập có nguồn gốc nước ngoài?

2. Thu nhập này có được nhận tại Singapore hay không?

3. Thu nhập này có phải chịu thuế ở nước ngoài không?

 

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS