22 Tháng 11 2015

thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai

Từ 01/7/2015, nhà đầu tư nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã có thể thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh trên với quy trình như doanh nghiệp trong nước, thời gian thực hiện tối đa 03 ngày làm việc.

Sau đây, Global Links Asia sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp những thông tin chi tiết về quy trình và thủ tục thành lập công ty Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài.

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube