20 Tháng 4 2016

Để mở tài khoản ngân hàng cho công ty tại Singapore, trước tiên Global Links Asia sẽ hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và sắp xếp cuộc hẹn với chuyên viên ngân hàng tại Singapore. 

Sau khi lên cuộc hẹn với chuyên viên ngân hàng, doanh nghiệp cần đến ngân hàng Singapore để tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp và kí tá giấy tờ trước mặt chuyên viên ngân hàng. Buổi phỏng vấn chỉ kéo dài khoảng 1 giờ vì vậy doanh nghiệp có thể book vé máy bay sáng đi chiều về trong trường hợp quá bận rộn. GLA sẽ sắp xếp cuộc hẹn với đại diện ngân hàng vào thời gian thuận tiện nhất.  

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube