27 Tháng 8 2014

Không, doanh nghiệp không cần đến Singapore để thành lập công ty. Mọi thủ tục thành lập công ty tại Singapore đều được thực hiện online, việc kí tá các giấy tờ hồ sơ thành lập công ty đều có thể thực hiện tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty, GLA sẽ nhận biz-file (hồ sơ công ty) của doanh nghiệp được gửi về từ Singapore và chuyển cho doanh nghiệp ngay sau đó.  

Tuy nhiên, để mở tài khoản ngân hàng tại Singapore, doanh nghiệp bắt buộc phải đến Singapore để gặp trực tiếp chuyên viên ngân hàng. 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube