02 Tháng 11 2015

singapore-economy-statistics

Global Links Asia trích xuất cơ sở dữ liệu mới nhất về các chỉ số kinh tế Singapore và thống kê tình hình nền kinh tế Singapore tính đến cuối tháng 10/2015. Các dữ liệu kinh tế Singapore đuợc cung cấp dưới đây bao gồm: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Thương mại hàng hoá, Công nghiệp chế tạo, Việc làm & hiệu suất, Các chỉ số giá, Ngành dịch vụ, Thống kê tài chính, Tài khoản nước ngoài

 

Nguồn: Singapore Department of Statistics © 2015 Government of Singapore

Cập nhật: 30/10/2015

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS