27 Tháng 10 2015

 

chuan-muc-ke-toan-tai-singapore

Đây là bài viết mở đầu cho chuỗi những bài chỉ dẫn về chuẩn mực kế tóan tại Singapore được giới thiệu bởi Global Links Asia. Xin lưu ý bài viết không phải tài liệu tòan diện về các chuẩn mực cũng như không phải lời khuyên chuyên nghịêp từ các chuyên gia mà chỉ nhằm mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan và bao quát về các vấn đề kế tóan tại Singapore.

 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube