10 Tháng 8 2016

thu-tuc-xin-employment-pass-tai-singapore

 

Mới đây chính phủ Singapore đã quyết định nâng mức lương tối thiểu để lao động nước ngoài được cấp Employment Pass làm việc hợp pháp tại Singapore lên gần10%.Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, mức lương tối thiểu để 1 cá nhân nước ngoài được cấp Employment Pass tại Singapore sẽ tăng từ 3,300 SGD lên 3,600 SGD.

 

Tại sao lại có sự thay đổi này?

GLAC-icon-number1.1a Chính sách này của Bộ lao động Singapore (Ministry of Manpower) là để nâng cao chất lượng của nguồn lao động nước ngoài tại Singapore cũng như hạn chế việc các chủ doanh nghiệp thuê lao động người nước ngoài thay vì người Singapore. (Hiện nay việc chi phí nhân công của lao động nước ngoài tại Singapore là thấp hơn chi phí để thuê người bản địa, mức lương hằng tháng của một sinh viên mới ra trường tại Singapore đã là 3,000 SGD)

GLAC-icon-number1.2a Chính sách này cũng ngầm thể hiện rằng một ý vô cùng quan trọng rằng Singapore sẽ thắt chặt số lượng ứng viên nước ngoài được cấp Employment Pass tại Singapore trong thời gian tới.

GLAC-icon-information1 Với tầm nhìn là trở thành "Smart Nation", ứng dụng tối đa công nghệ vào các hoạt động hằng ngày và kinh doanh, Singapore đang áp dụng chính sách thu hút nhân tài từ khắp thế giới. Những ứng viên không đáp ứng điều kiện này sẽ phải đổi từ Employment Pass sang S Pass hoặc thậm chí là không được cấp EP.

Để đáp ứng với sự thay đổi chính sách này, hiện nay một số công ty Singapore thay vì trả đúng mức lương thực tế, công ty sẽ làm hồ sơ thông báo là sẽ trả cho ứng viên mức lương cao hơn để đáp ứng điều kiện EP. Đối với những trường hợp này, Bộ lao động Singapore sẽ áp dụng những chế tài phạt rất mạnh; về phần ứng viên, có thể sẽ không có cơ hội được cấp EP trong tương lai.

Để hiểu hơn về chính sách cấp thị thực làm việc tại Singapore, tham khảo thêm tại đây 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube