30 Tháng 11 -0001

 

Khi search trên website Cục đăng kí doanh nghiệp Singapore chỉ hiển thị tên công ty, mã số thuế (UEN) và địa chỉ công ty chứ không hiển thị thông tin giám đốc và cổ đông công ty

Thông tin giám đốc và cổ đông sẽ được hiển thị trên hồ sơ đăng kí công ty Singapore tuy nhiên để biết được thông tin này cần phải đến Cục đăng kí doanh nghiệp Singapore mua thông tin biz-file (hồ sơ đăng kí công ty). Lưu ý: chỉ người có quốc tịch Singapore mới có thể mua được hồ sơ này và phí để mua tương đối thấp. 

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS