31 Tháng 12 2020

thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-eXtensible-Business-Reporting-Language-XBRL-phien-ban-cap-nhat

Cục quản lý doanh nghiệp Singapore (“ACRA”) đã ban hành hướng dẫn số 2 trong năm 2020 để hướng dẫn các doanh nghiệp Singapore về thay đổi trong việc chuẩn bị và nộp báo cáo tài chính XBRL.

Phiên bản XBRL cập nhật này phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của ACRA nhằm đơn giản hóa các yêu cầu nộp hồ sơ cho các doanh nghiệp Singapore. Điều này có nghĩa là đối với hầu hết các doanh nghiệp Singapore, số lượng dữ liệu mà doanh nghiệp cần nộp cho ACRA sẽ được giảm xuống đáng kể.

Thông điệp trên cũng đã được ACRA thông báo vào ngày 9 tháng 3 năm 2020. Quý doanh nghiệp có thể xem thêm thông báo ngày 09/03/2020 của ACRA tại đây.

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube