30 Tháng 11 2016

mot-so-thay-doi-ve-quy-dinh-kiem-toan-cho-cac-doanh-nghiep-vua-va-nho-tai-singapore

Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 sẽ có một số thay đổi về các quy định kiểm toán dành cho các công ty vừa và nhỏ tại Singapore.


Bài viết sau bởi Global Links Asia sẽ cung cấp cho doanh nghiệp có ý định thành lập công ty tại Singapore các thông tin chi tiết cũng như điều kiện công ty Singapore được miễn kiểm toán.

 

 

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube