18 Tháng 7 2018

CorpPass

Các doanh nghiệp thành lập tại Singapore phải thường xuyên thực hiện giao dịch trực tuyến với chính phủ như báo cáo thuếnộp ECIform C/C-S, update biz profile thông qua các loại mã định danh điện tử khác nhau như e-Services Access Code, IRAS PIN,…

 

Từ ngày 01/09/2018, CorpPass sẽ trở thành phương thức đăng nhập duy nhất cho các giao dịch giữa Chính phủ và doanh nghiệp. Các phương thức đăng nhập khác nhằm giao dịch trực tuyến với chính phủ sẽ không được chấp nhận. Quý doanh nghiệp nên đăng ký CorpPass từ bây giờ để việc giao dịch kinh doanh diễn ra thuận lợi.

 

Trong bài viết sau đây, Global Links Asia sẽ giới thiệu tổng quan về CorpPass và cách đăng ký CorpPass cho doanh nghiệp.

 

 
 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube