29 Tháng 6 2018

ke-khai-ECI-cho-nam-danh-gia-2018

Hiện tại các doanh nghiệp tại Singapore có thể kê khai ECI theo cách truyền thống (nộp giấy) hoặc kê khai điện tử. Việc kê khai được thực hiện càng sớm, thì doanh nghiệp sẽ được hưởng thời hạn thanh toán càng dài.

 

 
CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS