Thứ sáu, 12 Tháng 8 2016 00:00

IDA cho ra đời Singpass 2FA bảo vệ tối đa thông tin người dùng

Rate this item
(1 Vote)

IDA-Singapore

Với tầm nhìn trở thành một "Smart Nation" trong khu vực và thế giới, chính phủ Singapore không ngừng nỗ lực để ứng dụng tối đa công nghệ thông tin không những vào các cơ quan chính quyền các cấp, doanh nghiệp mà ngay cả cuộc hằng ngày của người dân Singapore.

Nếu như trước đây, để liên lạc và thực hiện các giao dịch với chính phủ (đóng thuế với IRAS, đóng bảo hiểm với CPF, đăng ký thành lập công ty với ACRA....), công dân và thường trú nhân Singapore phải có Singpass (mã định danh cá nhân đề công dân và thường trú nhân Singapore thực hiện các e-Service với chính phủ), thì nay, để bảo vệ tối đa thông tin cá nhân của người dùng, từ tháng 5 năm 2016Cơ quan phát triển công nghệ thông tin của Singapore (Infocomm Development Authority of Singapore - IDA) đã cho ra đời SingPass 2FA (SingPass 2-Step Verification).

SingPass 2FA với thêm 1 tầng bảo vệ, các thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo vệ một cách tối đa. Từ đây, chính phủ Singapore cam kết về tính bảo mật cho mọi giao dịch và thông tin của các cá nhân và công dân Singapore.

CONNECT WITH US
We're on Social Networks. Follow us & get in touch.

facebook     linkedin     youtube

PAYMENT METHODS